Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

G. Benko reprezentoval LYNX na konferencii Zdravotnícky manažment 2021

Dátum: 19.10.2021

19. októbra sa LYNX zúčastnil a partnersky podporil podujatie Zdravotnícky manažment 2021. Tento event sa konal pod záštitou NEWS & MEDIA holding a usporiadateľom bol portál TREND. 

Ústrednou témou konferencie bolo slovenské zdravotníctvo, jeho nedostatky, vplyv koronakrízy a budúcnosť, na ktorú sa musíme pripraviť. Hovorilo sa o zmenách, ktoré sa roky odkladali a je potrebné ich čo najskôr prijať. 

Za našu spoločnosť sa diskusie zúčastnil Vedúci odboru Kybernetická bezpečnosť – pán Ing. Gabriel Benko, ktorý ju obohatil svojimi odbornými vedomosťami a kvalitným prejavom. Spolu s Generálnym riaditeľom NCZI – pánom Capekom sa v rámci panelovej diskusie rozprávali o budúcnosti zdravotníctva a o digitalizácii. 

Ďakujeme pánovi Benkovi za odbornú reprezentáciu našej spoločnosti a usporiadateľom za kvalitne zorganizovaný event.