Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX partnerom Dňa kariéry UPJŠ 2021

Dátum: 14.04.2021

LYNX sa už niekoľko rokov zúčastňuje Dňa kariéry UPJŠ v Košiciach. Tento rok bol pre všetkých iný ako tie predchádzajúce a podobne to bolo aj s týmto eventom, ktorý sa presunul do online prostredia. 

Spoločne so zástupcami vyše 20 vybraných zamestnávateľov z košického regiónu sme sa zúčastnili virtuálneho podujatia, ktoré organizovalo Univerzitné poradenské centrum UNIPOC v spolupráci a agentúrou Promiseo. Cieľom účasti bola prezentácia našej spoločnosti, stretnutie sa so študentami a vytýčenie požiadaviek, ktoré naša spoločnosť očakáva od svojich zamestnancov. 

Študentom sme predstavili myšlienku nášho LYNX Junior Programu. Zaujímali sa najmä o možnosť prepojenia štúdia a praxe v IT sektore, čím sa naplnilo aj poslanie celého podujatia Deň kariéry. 

Ďakujeme organizátorom za zabezpečenie bezproblémového priebehu celého eventu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.