Myslíme aj za zákazníka.

Myslíme aj za zákazníka.

Prieskum Allianz Risk Barometer 2022 označuje kybernetické hrozby za najväčšie riziká v roku 2022

Dátum: 19.01.2022

Na základe názorov odborníkov na riadenie a manažovanie rizík boli pre nasledujúci rok 2022 ako najväčšie podnikateľské riziká stanovené kybernetické hrozby. Prieskumu sa zúčastnilo 2 650 expertov z 22 odvetví a názory boli zozbierané z 89 krajín. Práve narušenia kybernetickej bezpečnosti sa obávajú podnikatelia a spoločnosti viac ako prírodných katastrof, pandémie či prerušenia riadnej prevádzky.

Na kybernetickej bezpečnosti firiem naozaj záleží a práve LYNX Vám ponúka dlhoročné skúsenosti a riešenia v danej oblasti

Celý report spoločnosti Allianz Global Corporate & Specialty