Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

P. Makláry sa zúčastnil konferencie Cyber Security 2022

Dátum: 28.10.2022

V Prahe sa minulý týždeň konal už 12. ročník konferencie plnej praktických ukážok - CYBER SECURITY. Za LYNX sa jej zúčastnil náš kolega P. Makláry a celý priebeh eventu, organizáciu a obsah prednášok zhodnotil veľmi pozitívne.

Obsah konferencie o kybernetickej bezpečnosti reflektoval fakt, že sa kybernetické incidenty stávajú jednou z hlavných obáv biznisu. Hrozby ransomwarových útokov, únikov dát alebo rozsiahlych výpadkov IT totiž už začali znepokojovať firmy viac ako narušenie dodávateľského reťazca alebo pandémia.

 

 

Október – mesiac kybernetickej bezpečnosti sme oslávili okrem iných aktivít aj účasťou na tomto kvalitnom a poučnom evente.