Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

LYNX podporil Seminár: Kybernetická bezpečnosť firiem

Dátum: 08.06.2022

Začiatkom júna sa uskutočnili dva semináre s témou Kybernetická bezpečnosť firiem. Prvý event sa konal v Žiline, v termíne 6.6.2022. Následne, o deň neskôr, sa podujatie presunulo do Prešova, kde bol program podobný, vystriedali sa však účastníci. Seminár cielil na manažérov firiem, pracovníkov zodpovedných za kybernetickú bezpečnosť firiem, IT špecialistov a administrátorov.

Organizátorom podujatia bola Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), ktorá požiadala o pomoc Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP). Našu spoločnosť reprezentoval bezpečnostný špecialista, pán Ing. Ladislav Martinček. Hovoril o nutných zákonných požiadavkách v oblasti Kybernetickej bezpečnosti, a prednášal aj o spôsoboch zabezpečenia informačných systémov.

 

 

Seminár predstavoval metodickú pomoc pri implementácii systému riadenia kybernetickej bezpečnosti právnických osôb, hovorilo sa o tvorbe bezpečnostnej dokumentácie vyplývajúcej z legislatívy, a taktiež aj o forme riadenia bezpečnosti prevádzkovaných informačných systémov. Počas daného dopoludnia boli predstavené aj praktické možnosti riešenia bezpečnosti.

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa podarilo seminár zorganizovať a veríme, že si účastníci odniesli veľa poznatkov, ktoré využijú v praxi.