Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

J. Vaľo sa zúčastnil podujatia Qubit Praha 2022

Dátum: 30.05.2022

V tomto roku sa náš kolega Ján Vaľo zúčastnil podujatia Qubit. Tento event sa koná každoročne v Prahe, a my sme veľmi radi, že sme tam mohli mať zástupcu našej spoločnosti.

Konferencia Qubit privítala expertov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorí sa prišli podeliť o cenné skúsenosti a špičkové nápady v rámci rozvoja kybernetickej bezpečnosti, aktuálnych trendov a nariadení či digitálnej transformácie.

 

  

 

Qubit podujatia ponúkajú atmosféru „ducha komunity“, kde sa stretávajú odborníci z kybernetického priestoru, aby sa spoznávali, rozvíjali svoje vedomosti, diskutovali a skúmali osvedčené postupy z reálneho života.