Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

LYNX partnerom podujatia Bezpečnosť nie je samozrejmosť 2020

Dátum: 07.02.2020

Spoločnosť LYNX sa zúčastnila, a zároveň svojim partnerstvom podporila zaujímavú bezpečnostnú konferenciu s názvom Bezpečnosť nie je samozrejmosť, ktorá sa konala v Bratislave pod záštitou Ministerstva vnútra SR. 

Podujatie bolo rozčlenené do troch panelových diskusií, v ktorých sa experti z rôznych oblastí rozprávali na témy vojenskej bezpečnosti, najnovších technológií či migračných hrozieb. Konferencia priniesla aj poznatky zo sveta kybernetických útokov na Slovensku a rečníci hľadali odpoveď na otázku, prečo počet hybridných útokov stále rastie. 

 

 

Na tomto podujatí reprezentoval našu spoločnosť pán RNDr. Ján Kromel PhD. - expert z nášho odboru kybernetickej bezpečnosti. V rámci panelovej diskusie na tému: Z frontov domov do Európy, hovoril spolu s ďalšími rečníkmi o situácií na blízkom východe, o neustálych bojoch a o fakte, že táto situácia sa môže každým dňom skomplikovať.

Experti počas diskusie riešili aj otázku migrantov a hrozbu, ktorú môžu predstavovať pri prechode cez územie Slovenska. Veľmi pekne ďakujeme našim zástupcom aj organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave kvalitného eventu.