LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Sociálne aktivity a charitatívna činnosť

Spoločenskú zodpovednosť snáď ani nemožno vnímať bez jej sociálneho a charitatívneho rozmeru. V LYNXe zastávame názor, že podnikanie je predovšetkým o vytváraní hodnôt. Ľudskosť, solidarita a pochopenie sú hlavné hodnoty, ktoré je nutné vnímať pri pohľade na rôzne ľudské osudy.

 

 

Počas našej činnosti sme vždy dbali na to, aby naše podnikanie malo aj svoj ľudský rozmer. Bohužiaľ býva tomu tak, že potreba pomoci je vždy podstatne väčšia, ako sú možnosti pomôcť. Avšak, pri všetkých týchto záležitostiach sa snažíme byť čo najviac solidárni, pokiaľ nám to naše možnosti umožňujú.

Rovnako tak sme prijali rozhodnutie snažiť sa z tejto oblasti pomáhať čo najširšiemu počtu žiadostí, ktoré sú k nám adresované. Preto nie vždy je možné pomáhať z našej strany každému alebo viackrát. Jednotlivé žiadosti však vždy hodnotíme individuálne, vzhľadom na naše aktuálne možnosti.

 

 

Tiež vzhľadom na náš hodnotový rámec sme prijali rozhodnutie, že o našej podpore v oblasti sociálnych a charitatívnych činností informujeme verejnosť iba minimálne.

Veríme totiž, že tento typ pomoci sa má predovšetkým vykonávať. Jeho prezentácia je teda vedľajšia a nie vždy aj úplne vhodná. Nakoľko je bohužiaľ spravidla skoro vždy spojená s ťažšími životnými osudmi. Vnímame však stále pozitívne, keď dostaneme od príjemcov našej podpory slová vďaky. Dúfame totiž, že aspoň trochu im tak zľahčujeme ich neľahký údel.