LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

LYNX podporuje talenty

Naša spoločnosť má v rámci svojho hodnotového zamerania tri hlavné piliere: Profesionalita, Dôvera a Talent. Všetky tri tieto hodnoty reprezentujú kľúčové atribúty, ktoré považujeme za potrebné pre úspešné začlenenie členov nášho tímu do našej spoločnosti.

 

 

Charakterizuje nás predovšetkým profesionálny prístup, a to nielen vo vzťahu voči našim zákazníkom, ale rovnako tak medzi kolegami. Dôverou potom rozumieme súbor ľudských a morálnych vlastností, ktoré sa vyžadujú po každom zamestnancovi, ktorý sa stane súčasťou nášho tímu. Talent zase charakterizuje našu schopnosť dodávať sofistikované riešenia, ktoré riešia problémy našich zákazníkov.

Tieto spomínané hodnoty vyznávame nielen smerom dovnútra, ale aj navonok. Každá má preto výnimočné postavenie aj v rámci nášho prístupu k otázkam širšej spoločenskej zodpovednosti. Unikátny koncept LYNX pre lepšiu budúcnosť je náš komplexný program, ktorý v sebe zahŕňa všetky naše aktivity, činnosti a projekty, ktorých hlavným cieľom je budovať lepšiu budúcnosť pre všetkých.

 

 

V rámci tohto celku má svoje špeciálne miesto náš podporný program LYNX podporuje talenty. Jedná sa o činnosti zamerané na podporu talentov z rôznych oblastí. Naše aktivity v tomto podpornom programe smerujú od oblasti kultúry, cez oblasť športu až po oblasť vzdelávania. Primárne sa však sústredíme na aktivity študentov stredných a vysokých škôl.

 

 

Veríme totiž, že práve mladé talenty z pomedzi radov študentov môžu v budúcnosti priniesť rozdiel medzi svetom ako ho vnímame dnes a novou, lepšou budúcnosťou. Budúci lídri na poli inovácií, medicíny, či ekonomického myslenia dostávajú svoje prvé impulzy už počas svojho štúdia. Sme presvedčení, že je správne motivovať a oceniť tých, ktorých práca a prínos si to zasluhujú.    

Aktuálny zoznam partnerov v rámci našich činností môžete nájsť v sekcií Partneri na našom webe. Sumár z činností v rámci podporného programu LYNX podporuje talenty zase uvidíte po kliknutí na tlačidlo Chcem sa dozvedieť viac v rámci tejto stránky.

Chcem sa dozvedieť viac >>