LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Etický kódex

Etický kódex

Spoločnosť LYNX s.r.o. ctí všetky princípy morálneho, spoločenského a etického správania, ktoré sú obsahom Etického kódexu zavedeného v Spoločnosti. Zároveň sa Spoločnosť zaväzuje rešpektovať vo svojich podnikateľských aktivitách zákony SR a EÚ, a dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže.

Základné procesy v spoločnosti sú vytvorené a riadené s dôrazom na zabezpečenie flexibility obchodnej činnosti, a za účelom maximálnej ústretovosti voči zákazníkovi. Vo svojej činnosti kladieme permanentný dôraz na kvalitu všetkých činností.