Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

LYNX partnersky podporil workshop Bezpečnostné a komunikačné technológie v prostredí OS SR

Dátum: 14.10.2022

V dňoch 12 – 13.10.2022 sa uskutočnil pracovný workshop Bezpečnostné a komunikačné technológie v prostredí Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Záštitu nad týmto podujatím zabezpečila AFCEA Slovakia v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Ozbrojenými silami SR a s podporou odborných partnerov.

Cieľom workshopu bolo najmä zvýšiť podporu zavádzania moderných informačných technológií do prostredia Ozbrojených síl SR a posilňovať výmenu odborných skúseností a praktických znalostí.

 

 

Počas dvoch dní podujatia sa hovorilo aj o strategickom smerovaní vývoja nových IT technológií, digitalizácií procesov, ale aj o kybernetickej bezpečnosti v prostredí OS SR.

Sme veľmi radi, že sme mohli partnersky podporiť tento obohacujúci event a veríme, že pre účastníkov priniesol svoj účel v podobe novo-získaných informácií a zdieľaných skúseností.