Myslíme aj za zákazníka.

Myslíme aj za zákazníka.

VDI – Desktop celkom inak...

Dátum: 11.11.2019

V prípade, ak spoločnosti riešia zložitú správu alebo inštaláciu klientskych počítačov, VDI (Virtual Desktop Infrastructure) je optimálne riešenie.

Toto riešenie spočíva v konsolidácii a virtualizácii klientskych operačných systémov na serveroch resp. v dátových centrách, kde užívatelia pristupujú k svojim desktopom. Virtualizácia všeobecne slúži k oddeleniu hardvéru od poskytovaných služieb, pričom službou sa tu chápe naozaj nespočetné množstvo funkcionalít (od internetu až po virtuálne desktopy).

 

 

Základné komponenty VDI

Fungovanie VDI pozostáva z dvoch hlavných častí – Hypervízor a Sprostredkovateľ pripojenia. 

Hypervízor
Hypervízor je softvér, ktorý oddeľuje operačný systém od základného hardvéru. Tento softvér vytvára virtualizované prostredie, v ktorom môže byť hardvér rozdelený do viacerých virtuálnych počítačov. Každý virtuálny stroj môže mať svoju jedinečnú konfiguráciu, operačný systém a aplikácie.

Vo VDI vytvára Hypervízor inštancie desktopu v spomínaných virtuálnych počítačoch. Každá inštancia pracovnej plochy môže fungovať ako samostatná pracovná plocha a tak môže byť poskytnutá používateľom. Funkcia vysokej dostupnosti v Hypervízore tiež umožňuje pripojenie k viacerým serverom. Preto aj keď jeden server fyzicky zlyhá, inštancia pracovnej plochy sa presunie takmer okamžite na iný.

Connection Broker
Connection broker (Sprostredkovateľ pripojenia) je softvérový program, ktorý spája používateľov s počítačovými inštanciami na Hypervízore. Tento program tiež zodpovedá za autentifikáciu používateľov a zároveň sleduje aktívne a neaktívne desktopy. Keď používateľ odošle žiadosť o pripojenie k pracovnej ploche, softvérový program poskytne používateľovi inštanciu pracovnej plochy. Keď sa užívateľ odpojí od pracovnej plochy, automaticky sa používateľský stav aktualizuje na neaktívny.

 

 

Výhody VDI

Prístup 
Hlavným benefitom VDI je vzdialený prístup. Tradičné stolové počítače sú obmedzené prístupom, a akonáhle je používateľ vzdialený od systému, nemôžte už ďalej používať svoju pracovnú plochu. S VDI nie je prístup k pracovnej ploche obmedzený. 

Bezpečnosť
Ďalším dôležitým aspektom VDI je bezpečnosť. Pri počítačoch a notebookoch sú údaje, aplikácie či operačný systém zvyčajne uložené na lokálnom hardvéri, čiže na disku. V prípade odcudzenia alebo poškodenia počítača tak ihneď dôjde k strate všetkých údajov. Následne je potrebne zakúpiť nový hardvér a začať kompletnú inštaláciu a konfiguráciu.

Pri VDI sa používateľ nemusí obávať, že svoje údaje stratí, pretože vzdialené dátové centrá ukladajú dáta s vysokou úrovňou redundancie. A pokiaľ je zariadenie odcudzené alebo dôjde k strate, používateľ sa k pracovnej ploche dostane z ľubovoľného iného zariadenia.

Prenosnosť zariadenia
Technológia VDI umožňuje okamžitý prístup k pracovnej ploche z rôznych zariadení. V prípade riešenia VDI, nie je pracovná plocha nikdy viazaná na konkrétny hardvér. Na zobrazenie pracovnej plochy sa môžu používať mobilné zariadenia, notebooky alebo aj tablety. Keďže s VDI sa nemusí každý systém konfigurovať manuálne, je veľmi jednoduché sprístupniť desktop tzv. klonovaním, a tak sa virtuálne desktopy môžu používať neobmedzene a okamžite.

Zariadenia dátového centra
Ak používateľ využíva riešenie VDI, virtuálne počítače sú umiestnené na serveroch vo vysoko výkonných dátových centrách. Okrem iného tak získava aj zariadenia a funkcie spojené s funkcionalitami dátových centier, a to najmä pokročilé zabezpečenie, špičkovú infraštruktúru a plán obnovy po havárii.

Zníženie nákladov
Využitím služieb VDI sa eliminuje množstvo nákladov na hardvér. K pracovnej ploche je prístup z ľubovoľného zariadenia a tak môžu spoločnosti využívať aj doposiaľ používaný hardvér vo firme. Takýmto spôsobom sa šetria náklady na hardvér a nie je potrebné ho neustále nahrádzať modernejšími zariadeniami. Na jeden účel sa tak môže použiť aj laptop, tenký klient, smartfón alebo tablet.

 

Záver

VDI technológia je vhodným riešením pre väčšie podniky, ktoré už majú vybudovanú vlastnú infraštruktúru, a tak môžu pri nasadzovaní tohto riešenia využívať už existujúce zdroje. Pre veľké spoločnosti je takisto výhodou, že všetky dáta sú uložené vo vlastnom dátovom centre.

Avšak pri rozhodovaní o nasadení tohto riešenia je veľmi dôležitá aj platforma, ktorú daná spoločnosť využíva. V závislosti od toho sa následne nastaví aj správne  licencovanie, od ktorého sa v konečnom dôsledku odvíja aj výsledná cena riešenia. Medzi lídrov na trhu pri riešeniach VDI patria spoločnosti VMWare, Microsoft a Citrix.

 


Prečítajte si tiež:

Novinky vo VMware vSphere 6.7 časť 1.