Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Prednášali sme na Katedre počítačov a informatiky, TUKE

Dátum: 16.04.2021

Naša spoločnosť s potešením prijala pozvanie prednášať pre študentov Technickej univerzity v Košiciach na Katedre počítačov a informatiky. Príspevok za našu spoločnosť bol na tému: „Praktické kapitoly z analýzy malvéru.“ 

Ďakujeme nášmu kolegovi a bezpečnostnému špecialistovi Ing. Mgr. Jánovi Svitičovi za odbornú prednášku a reprezentáciu našej spoločnosti. Prezentácia mala za cieľ vytýčiť základné predpoklady, ktoré bránia naplno začať s analýzou malvéru. Ústrednou témou diskusie boli praktické ukážky na ozajstnom malvéri, tipy, návody a varovania, ktoré je potrebné poznať a následne uplatňovať v praxi. 

Spomínaná prednáška sa uskutočnila v rámci cyklu odborných seminárov „Aktuálne trendy v informatike“, ktoré Katedra organizuje v spolupráci s IT firmami. Stretnutia s odborníkmi z praxe sú na vysokých školách obľúbené, a to je aj jeden z dôvodov, prečo ich pravidelne uskutočňujeme.

Veríme, že študenti túto odbornú prednášku ocenili a pomohla im nazrieť do sveta informatiky v praxi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.