Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

LYNX partnerom ITAPA 2020

Naša spoločnosť bola partnerom 19. ročníka Medzinárodného kongresu ITAPA 2020, ktorého druhá časť sa tento rok uskutočnila od 7. – 9. 12. 2020 a to aj v online podobe. Tento rok boli hlavnými témami trojdňového IT maratónu okrem kybernetickej bezpečnosti aj budovanie digitálneho štátu či téma inovatívneho Slovenska.

Na tému „Detekcia úniku dát v DNS komunikácií s pomocou strojového učenia na platforme Splunk“ prezentoval v bloku kybernetickej bezpečnosti náš kolega a bezpečnostný architekt. 

V rámci prezentácie bola spomenutá aj nami navrhovaná detekcia ex-filtrovania dát s pomocou protokolu DNS, ktorá je postavená na strojovom učení a je dostatočne odolná voči FP (false positives). V živej ukážke demonštroval funkčnosť techniky a obmedzenia klasických metód.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. Rovnako ďakujeme aj organizátorom kongresu ITAPA 2020 za možnosť účasti aj na tomto ročníku.