Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

LYNX sa tiež prihlásil k výzve ITASu na podporu IT infraštruktúry štátu v čase epidémie koronavírusu

Dátum: 18.03.2020

Desiatky členov združenia IT Asociácia Slovenska sa spolu so spoločnosťou LYNX hromadne prihlásilo k vyhláseniu: Funkčné IT a komunikačné služby potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým, sme k dispozícii na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky. V momentálnej situácii pracuje čoraz viac zamestnancov z domu, a preto je pre firmy a štát kľúčové, aby všetky IT systémy a telekomunikačná infraštruktúra fungovali stabilne a bez problémov. 

Medzi podpísané spoločnosti patria IT firmy, telekomunikační operátori či technologické spoločnosti,  ktoré sa zhodli na tom, že stav je kritický a je potrebné pripraviť sa na možné poruchy. Zaviazali sme sa preto, urobiť všetko čo bude v našich možnostiach a kapacitách, aby sa nám podarilo túto krízovú situáciu zvládnuť. Vyhlásenie sa týka týchto bodov:

  • Kontaktovať svojich zákazníkov z verejného a súkromného sektora a poskytnúť im pomoc pri riešení kritických situácií, ktoré súvisia s IKT infraštruktúrou
  • Poskytovať vzdialený dohľad nad bezproblémovou prevádzkou dôležitých IT a komunikačných systémov vo verejnom, ale aj súkromnom sektore, ako aj ich vzdialenú údržbu
  • Verejným inštitúciám, ale aj súkromným firmám poskytnúť konzultácie a technickú podporu v oblasti návrhu, implementácie a prevádzky IKT infraštruktúry
  • Riešiť mimoriadne situácie či výpadky dôležitých webových stránok, ktoré zabezpečujú informovanie verejnosti v súvislosti s nákazou či prijatými opatreniami zo strany vlády. 

Celé vyhlásenie spolu so zainteresovanými spoločnosťami je dostupné tu.