Referencie

Verejný sektor

 • Finančné riaditeľstvo SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • Národná banka Slovenska           
 • Národný bezpečnostný úrad SR
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Štátna ochrana prírody SR
 • Ústavný súd SR

Univerzity

 • Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Súkromný sektor

Finančný sektor

 • Tatra banka, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s.

Telekomunikácie

 • Slovak Telekom, a.s.
 • Slovanet, a.s.
 • TTC Teleport, s. r. o.
 • SWAN, a.s.

Doprava

 • Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
 • Železnice Slovenskej republiky

Priemysel

 • Magneti Marelli Slovakia, s. r. o.
 • Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
 • Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
 • Nafta, a.s.

Energetika

 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 • Transpetrol, a. s.
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • OKTE, a.s.                                                      
 • SPP CNG s.r.o.

 

 

Zdieľať článok

LinkedIn