Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Zbierka hmotnej pomoci pre Ukrajinu v LYNXE

V mesiaci marec sa u nás v LYNXE uskutočnila zbierka hmotnej pomoci pre Ukrajinu.

Naši zamestnanci prejavili skutočnú chuť pomôcť a podarilo sa nám vyzbierať nemalé množstvo potrebných vecí, ktoré boli ďalej odovzdané do rúk humanitárnych pracovníkov. Následne bude táto hmotná pomoc distribuovaná na Ukrajinu.

Ešte raz ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa do zbierky zapojili a pomohli našim susedom v týchto neľahkých časoch.