Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX podpísal Memorandum o spolupráci s Národným bezpečnostným úradom

Naša spoločnosť prijala žiadosť o spoluprácu od Národného bezpečnostného úradu v súvislosti s krízou na Ukrajine. Cieľom memoranda o spolupráci má byť predovšetkým zabezpečenie dostatočných personálnych a technických kapacít pre prípad riešenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.

Obe strany sa zaviazali vzájomne spolupracovať v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti.