Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Prednášali sme pre študentov Hospodárskej informatiky na FEI TUKE

Dňa 16.3.2022 sme s radosťou prijali pozvanie online prednášať na predmete Aktuálne trendy v hospodárskej informatike na Technickej univerzite v Košiciach. Prednášku s názvom Bezpečnosť pri prevádzke a vývoji eShopov viedol náš kolega Ing. Maroš Priputen.

Odborná prednáška bola určená pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia programu Hospodárska informatika.
Veríme, že aj naše poznatky pomôžu skvalitniť vedomosti študentov v spomínanej oblasti.  

Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu podobnú príležitosť.