Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

M. Grega pre Forbes: „Nástroje kybernetickej bezpečnosti sa zdokonaľujú, rastú aj následky útokov.“

Dátum: 10.09.2021

Vedúci nášho obchodného odboru pán Ing. Marek Grega v článku pre časopis Forbes zdôraznil, že profesionalita je faktorom, prečo si zákazníci spomedzi konkurencie vyberajú práve LYNX. V rozhovore sa hovorilo o kybernetickej bezpečnosti, ktorá je doménou našej spoločnosti už 25 rokov.

„Snažíme sa firmám vysvetľovať, že prostriedky investované do prevencie sú mnohonásobne nižšie ako náklady vzniknuté po kybernetickom útoku,“ uviedol pán Grega.

 

 

V článku upozornil firmy, aby dbali na zabezpečenie počítačov tých zamestnancov, ktorí pracujú z domu. V domácej sieti totiž pracovný počítač nie je chránený firemným perimetrom, ani fyzickými bezpečnostnými opatreniami. Pri externej komunikácií je teda nutné využívať firemné bezpečnostné technológie (napr. VPN alebo cloudové služby bezpečnostných spoločností).

„Ak sú mladí ľudia od detstva oboznamovaní s témou kybernetickej bezpečnosti, sú následne obozretnejší a dbajú viac na bezpečnosť v online priestore,“ zdôraznil pán Grega v poslednej časti článku. Tá bola venovaná vzdelávaniu, a to nielen v oblasti kybernetickej bezpečnosti už pre študentov na školách.  

Celý článok si môžete prečítať v septembrovom vydaní časopisu Forbes alebo na tomto linku.