Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX získal certifikáciu ISO 22301

Dátum: 02.09.2021

Naša spoločnosť sa najnovšie stala držiteľom certifikátu Systém riadenia kontinuity podnikania podľa EN ISO 22301:2019. Certifikačný orgán systémov manažérstva potvrdil, že LYNX zaviedol a používa systém riadenia kontinuity v oblasti návrhu, realizácie, servisu a prevádzkovania IT služieb, bezpečnostných riešení, informačno-komunikačných systémov, IT infraštruktúry a stavebných činností. 

Na základe stratégie spoločnosti LYNX, definovaných politík, cieľov a programov na ich dosiahnutie , môže naša spoločnosť tento certifikát predkladať pre potreby verejného obstarávania. 

Okrem novo-získaného certifikátu máme zavedený Integrovaný manažérsky systém v súlade s požiadavkami medzinárodných štandardov: ISO 9001 systém manažérstva kvality,  ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva, ISO/IEC 27001 systém manažérstva informačnej bezpečnosti, ISO 45001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.