Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX na konferencii BE READY FOR THE FUTURE

Dátum: 28.11.2019

Naša spoločnosť sa rozhodla svojou účasťou podporiť konferenciu BE READY FOR THE FUTURE, ktorá sa uskutočnila 28. novembra 2019 pod záštitou Technickej univerzity v Košiciach. 

Táto konferencia bola určená pre 400 najlepších študentov stredných škôl východného Slovenska. Jej víziou je každoročne pomôcť tisíckam stredoškolákov pripraviť sa na trh práce a inšpirovať ich k tomu, aby už počas štúdia robili také rozhodnutia, ktoré im pomôžu v budúcnosti. 

Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých je vysoké riziko dopadu automatizácie na pracovný trh. Cieľom tohto podujatia je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch na trhu, poukázať na rýchlo sa meniace prostredie, a pomôcť im tak pri výbere zamerania, vďaka ktorému budú v budúcnosti úspešní. 

Spoločnosť LYNX reprezentoval pán Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy – Ing. Martin Kollár. Ďakujeme za pozvanie na konferenciu BE READY FOR THE FUTURE a veríme, že sme stredoškolákom pomohli pri výbere ich budúcej kariéry.