Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX podporuje talenty na Lekárskej fakulte UPJŠ 2019

Dátum: 20.11.2019

Aj tento rok bola, prostredníctvom nášho programu LYNX podporuje talenty, ocenená študentka Lekárskej fakulty UPJŠ - Lule Tomiqi za jej diplomovú prácu na tému - Využitie transvaginálneho ultrazvuku a magnetickej rezonancie v stagingu extraovariálnej endometriózy. Vedúcim jej záverečnej práce bol pán prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH..

 

 

Toto ocenenie patrí každoročne k jednej z aktivít našej spoločnosti v rámci programu LYNX podporuje talenty. Teší nás, že môžeme byť súčasťou podpory talentovaných budúcich lekárov, ktorí študujú na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a oceniť tak ich talent a úsilie.

Ďakujeme pani prednostke prof. Ing. Márii Marekovej, CSc., ktorá zastrešuje našu spoluprácu na tomto programe. Srdečne blahoželáme ocenenej budúcej lekárke a prajeme veľa pracovných úspechov.

 


Prečítajte si tiež: 

LYNX podporuje talenty aj na Lekárskej fakulte UPJŠ 2018