Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Challynx 2019 na Gymnáziu Poštová 9

Dátum: 27.06.2019

Tento rok sa naša spoločnosť rozhodla v spolupráci s Gymnáziom Poštová 9, Košice podporiť študentskú súťaž s názvom Gympos Challynx: Prezentuj svoj talent!. Súťaž sa konala 27.6.2019 a víťazi odchádzali so zaujímavými cenami od poroty a publika. Súboj študentov prebiehal formou prezentácií vedomostí a zručností jednotlivých študentov.

Každý študent sa venoval predstaveniu záujmovej činnosti, v ktorej vyniká, predstavil vlastné aktivity, plány a dosiahnuté výsledky. Toto dopoludnie poskytlo žiakom gymnázia priestor a príležitosť predstaviť zúčastnenej verejnosti oblasť svojho záujmu, seba a svoj osobný rozvoj v nej.  

Sme radi, že môžeme byť súčasťou podpory mladých študentov a zároveň ich motivovať k rozvíjaniu ich talentu v budúcnosti. Prečítajte si celý článok z Gymnázia Poštová 9

 


Prečítajte si tiež:

Prednášali sme na Gymnáziu Poštová 9