Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX podporuje talenty na EkF TUKE 2019

Dátum: 17.06.2019

Aj tento rok sa naša spoločnosť rozhodla v spolupráci s Ekonomickou fakultou TUKE podporiť jeden mladý talent z radu študentov. Podpora sa uskutočnila v rámci nášho programu - LYNX podporuje talenty. V roku 2019 sme sa rozhodli udeliť cenu pánovi Ing. Danielovi Kokoruďovi  za diplomovú prácu s názvom Optimalizácia interného finančného reportingu v korporátnej sfére s využitím prostriedkov automatizácie. 

 

 

Viacero členov LYNX tímu sa zhodlo na tom, že práve táto práca si zaslúži ocenenie. Autor analyzoval procesy interného finančného reportingu a navrhol časovo a ekonomický výhodnejšie alternatívy na základe automatizácie. Takisto prehľadne porovnal efektívnosť navrhnutého riešenia s existujúcim klasickým konceptom. Úpravy a zlepšenia zároveň aplikoval na nasadenie v reálnom prostredí.

Aj takáto podpora je jednou z foriem, pomocou ktorých sa naša spoločnosť snaží motivovať talentovaných mladých ľudí a prispievať k ich neustálemu rozvoju.  

 


Prečítajte si tiež:

LYNX podporuje talenty na EKF TUKE 2018