Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX partnerom Dňa kariéry UPJŠ 2019

Dátum: 11.04.2019

Naša spoločnosť sa dňa 10.4.2019 zúčastnila akcie s názvom Deň kariéry UPJŠ. Toto podujatie sa uskutočňuje každoročne začiatkom apríla v priestoroch Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tento rok nás milo prekvapil vysoký záujem a účasť študentov. 
 
Spoločnosť LYNX sa na tejto udalosti prezentovala vlastným stánkom, ktorý ponúkal priestor pre poskytnutie informácií o spoločnosti, firemných hodnotách, štruktúre zamestnancov a našich produktoch.  Študentov zaujala a zároveň potešila myšlienka nášho LYNX Junior Programu. Vďaka nemu prepájame talentovaných mladých študujúcich ľudí s praxou v IT sektore- čo je v konečnom dôsledku poslaním celého podujatia Deň kariéry. 

 

 

Z roka na rok sledujeme vzrastajúci záujem o túto akciu zo strany potencionálnych zamestnancov, ale aj zamestnávateľov. Tohtoročné podujatie hodnotíme pozitívne a vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým organizátorom. 

 


Prečítajte si tiež:

LYNX na Dňoch kariéry UPJŠ 2018