Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Projekt Podnikni niečo! na návšteve v LYNXe

Dátum: 23.11.2018

V rámci našej spolupráce s Univerzitným poradenským centrom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  - UNIPOC k nám v piatok 23.11.2018 zavítali študenti, ktorí inklinujú po ukončení štúdia k ceste vlastného podnikania. Svoj čas im venoval priamo náš riaditeľ Ing. Zoltán Kollár, ktorý sa s nimi podelil o úspešný podnikateľský príbeh LYNXu. 

Cieľom tohto podujatia je prostredníctvom oboznámenia s úspešnými podnikateľskými príbehmi z nášho regiónu motivovať a pomôcť študentom UPJŠ na ich ceste za ich vlastným podnikateľským príbehom. Riaditeľ LYNXu Ing. Zoltán Kollár sa so študentmi podelil o svoje pohľady na vývoj našej spoločnosti v priebehu desaťročí a jeho rozhodnutia, ktoré považoval v priebehu rokov za kľúčové a zlomové.

 


„Vždy som si dával záležať na ľudskej a odbornej kvalite tímu v LYNXe a ich profesionalite pri plnení jednotlivých úloh.“

 Ing. Zoltán Kollár, riaditeľ spoločnosti LYNX sa podelil o svoje skúsenosti a príbeh so študentami UJPŠ.


 

Pán riaditeľ tiež vyjadril túžbu, aby aj v našom regióne a vôbec na celom Slovensku ako takom vznikalo čo najviac nových a úspešných slovenských spoločností, ktoré budú mať vysokú kultúru podnikania a úroveň produktov a služieb porovnateľnú s európskymi a svetovými štandardmi.