Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX partnerom občianskeho združenia Plamienok

Dátum: 18.10.2018

Občianske združenie Plamienok pomáha ťažko chorým deťom a im blízkym zvládať ich údel prostredníctvom zdravotníckej opatery priamo u detí, u nich doma. Je to záslužná činnosť hodna podpory verejnosti.  Aj preto sme radi, že sme sa mohli stať partnerom občianskeho združenia Plamienok. 

Naša spoločnosť dlhodobo podporuje rôzne verejnoprospešné organizácie a činnosti naprieč celým spektrom. Od vzdelávania, cez kultúru a šport až po filantropiu. Veríme totiž, že naša činnosť by mala prinášať aj spoločenské hodnoty nad rámec nášho podnikania.