Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Aj tento rok sme prijali pozvanie Strojníckej fakulty TUKE

Dátum: 05.10.2018

S potešením sme opätovne prijali pozvanie usporiadať odbornú prednášku pre študentov od predstaviteľov Ústavu špeciálnych inžinierskych procesológií – Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Strojníckej fakulty TUKE. Na tému zavedenia Integrovaných manažérskych systémov prednášala dňa 4.10.2018 za našu spoločnosť Ing. Monika Kleisová, manažérka ISM v našej spoločnosti. 

Okrem prednášky na odbornú tému tiež pani Kleisová odpovedala na otázky študentov. V krátkosti im predstavila bližšie aj našu spoločnosť. Veríme, že prednáška bola pre študentov 5. ročníka inžinierstva kvality produkcie prínosná. Tešíme sa na ďalšie pozvanie a spoluprácu. 

 


Prečítajte si tiež:

Prednášali sme na Strojníckej fakulte TUKE