Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX partnerom projektu CHYMEROS

Dátum: 02.10.2018

Sme radi, že naša spoločnosť sa stala partnerom projektu CHYMEROS, ktorý slúži na vzdelávanie mladej generácie interaktívnou formou. Záštitu nad týmto projektom a aj nad naším partnerstvom prebral pritom významný slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Naša spoločnosť by mala tiež byť patrónom vzdelávania v rámci kybernetickej bezpečnosti pre tento projekt.

Šírenie povedomia o otázkach kybernetickej bezpečnosti berie totiž naša spoločnosť ako jedno zo svojich hlavných poslaní. Naše viac ako 25 ročné skúsenosti s touto problematikou sa snažíme, čo najrozumnejšie využiť pri šírení osvety a prevencie nielen u našich zákazníkov, ale aj u verejnosti. Tešíme sa preto na túto spoluprácu a veríme, že dopomôžeme aj my k lepšej pripravenosti mladej generácie na nové výzvy a hrozby v tejto oblasti.

Viac informácií o projekte nájdete tu CHYMEROS>>