Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Uzavreli sme partnerstvo so SOŠ, Ostrovského 1

Dátum: 11.07.2018

Po Gymnáziu Poštová nám v našej sekcií partnerov pre oblasť vzdelávania pribudla ďalšia významná vzdelávacia inštitúcia. Tešíme sa na spoluprácu s kolegami na SOŠ, Ostrovského. Veríme, že vďaka vzájomnej spolupráci ešte výraznejšie napomôžeme zlepšiť zážitok študentov zo štúdia, ako aj vzdelávacie postupy a možnosti danej inštitúcie.   

Cieľom spolupráce by okrem vzájomnej odbornej spolupráce malo byť aj zbieranie návrhov a pomoc pri kreovaní a vylepšovaní študijných programov v oblastiach, kde má naša spoločnosť dlhodobý odborný kredit. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že podpis Memoranda o spolupráci medzi našimi inštitúciami je začiatkom dlhodobej a obojstranne prospešnej spolupráce.