Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX podporuje talenty na EKF TUKE 2018

Dátum: 04.07.2018

V rámci spolupráce s Ekonomickou fakultou TUKE sme v rámci nášho podporného programu LYNX podporuje talenty udelili cenu za dizertačnú prácu Oceňovanie podnikov s dôrazom na identifikáciu hodnoty nehmotných aktív Ing. Silvií Mrázkovej, PhD..

Z nášho pohľadu sa jednalo o kvalitne pripravenú prácu, zameranú na relatívne novú oblasť ekonómie. Ako dlhoročná súčasť IT segmentu na Slovensku vítame všetky odborné publikácie, ktoré sa snažia nazerať na nové špecifiká a výzvy modernej doby.

IT segment vnímame napríklad ako špecifický tým, že na rozdiel od iných výrobných segmentov ekonomiky, práve v našej oblasti zohrávajú nehmotné aktíva významnú úlohu. A to nielen pri určovaní ceny podniku, ale aj v rôznych iných oblastiach. Rovnako tak príbuzné otázky týkajúce sa výskumu a vývoja sú s IT veľmi blízko spojené. Je preto možné predpokladať, že v budúcnosti sa bude týmto témam na akademickej pôde venovať čoraz väčší priestor. Prečítajte si aj článok EKF TUKE k tejto udalosti. 

 


Prečítajte si tiež:

Spoznajte nový LYNX - EKF Student Program