Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Uzavreli sme partnerstvo s Gymnáziom Poštová 9

Dátum: 09.07.2018

Veľmi nás teší, že nám v oblasti vzdelávania pribudol ďalší významný partner. Gymnázium Poštová 9 patrí dlhodobo medzi najlepšie stredné školy nielen v našom regióne, ale aj na Slovensku. Podpisom Memoranda o spolupráci sme sa zaviazali hlbšie spolupracovať vo viacerých oblastiach.

Jedná sa pritom primárne o oblasti, ktoré ako veríme, budú obojstranne prospešné. A to od odborných spoluprác až po systém študentských stáží. Tešíme sa na budúcu spoluprácu a dúfame, že bude základom dlhodobých partnerských vzťahov medzi našimi inštitúciami.