Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Spoznajte nový LYNX - EKF Student Program

Dátum: 12.04.2018

V rámci našej spolupráce s Ekonomickou fakultou TUKE sme pripravili LYNX - EKF Student Program. Ide o upravenú verziu nášho LYNX Junior Programu. Cieľom je poskytnúť pre vybraných študentov EKF TUKE možnosť získať cenné skúsenosti a zručnosti pre svoju začínajúcu kariéru. 

Ako člen LYNX - EKF Student Programu sa stanete členom talentovaného tímu, ktorý sa podieľa na vytváraní a úprave našich produktov spoločne s našimi odborníkmi. Podmienky Programu sme prispôsobili tak, aby sa jeho absolvovanie stalo ešte intenzívnejším kariérnym zážitkom. Obmedzili sme časové trvanie tohto Programu na 2 mesiace, pričom sme starostlivo vyberali všetky činnosti a projekt na ktorom budú účastníci pracovať. 

Dúfame, že táto jedinečná príležitosť, ktorá vznikla vďaka vzájomnej spolupráci LYNXu a EKF TUKE, osloví všetkých študentov EKF, ktorí chcú zdokonaľovať a budovať si svoju kariéru. Ak ste študentom EKF TUKE a máte záujem o účasť v tomto programe, nahláste svoj záujem a doneste/pošlite motivačnú esej na sekretariát dekana, č.d. 229, 2. poschodie, Němcovej 32.

 


Prečítajte si tiež:

Podpísali sme Memorandum o spolupráci s Ekonomickou fakultou TUKE