Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX na Dňoch kariéry UPJŠ 2018

Dátum: 11.04.2018

Naša spoločnosť sa ako člen Career Club Univerzity Pavla Jozefa Šafárika zúčastnila dňa 11.4.2018 na zaujímavej akcií (Dni kariéry) zameranej pre študentov UPJŠ s cieľom spoznať vhodných zamestnávateľov v regióne.

Táto jedinečná akcia umožňuje prepojiť budúcich absolventov všetkých fakúlt UPJŠ s ich možnými budúcimi zamestnávateľmi. Naša spoločnosť mala na akcií vlastný stánok, kde sme predstavili našu spoločnosť, históriu a našu firemnú kultúru všetkým účastníkom, ktorých naša značka zaujala. Chceme tiež vysloviť poďakovanie všetkým organizátorom tejto udalosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 


Prečítajte si tiež: 

LYNX na Dni kariéry UPJŠ 2017  


 

LYNX na Dňoch kariéry UPJŠ 2018