Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX partnerom Back to Business in Košice

Dátum: 11.10.2017

Dňa 10.10.2017 sme sa zúčastnili ako partner podujatia “Back to Business“ organizovanej v Košiciach Britskou obchodnou komorou. Britská obchodná komora je nezisková organizácia venovaná vytváraniu a rozvoju obchodných vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskou republikou. Komora sa usiluje o vytváranie nových príležitostí pre zahraničných aj domácich členov, a to pri organizovaní udalostí, budovaní spojení a ponúkaní marketingových riešení.

Na stretnutí sa preberali témy aktivít, ktoré plánuje komora uskutočniť v roku 2017 až 2018. Veľmi nás teší záujem obchodnej komory o intenzívny rozvoj britsko-slovenských podnikateľských vzťahov a podporu spolupráce so zameraním na malé a stredné podnikanie. Ďakujeme za skvele zorganizovanú akciu a tešíme sa na ďalšie podujatie.

 


Prečítajte si tiež:

LYNX partnerom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach