Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

System Center Data Protection 2016 novinky

Dátum: 20.07.2017

System Center DPM 2016 prináša vylepšenia v troch kľúčových oblastiach: efektivita ukladania, výkon a zabezpečenie. Úspora úložného priestoru o 30-40%, znižovanie I/O požiadaviek až o 70% a podporu zálohovania virtuálnych serverov s využitím technológie server 2016 (Shielded VMs).  

Modern Backup Storage – Používa ReFS (Resilient File System) technológiu blokového klonovania pre uloženie prírastkovej zálohy. Táto technológia výrazne zvyšuje výkon a znižuje požiadavky na ukladací priestor. Využitý ukladací priestor sa dynamicky upravuje podľa potreby veľkosti zálohovaných dát pričom nedochádza k nadmernému prideľovaniu priestoru. Umožňuje flexibilný výber zväzkov pre daný zdroj údajov. V praxi to znamená že DPM môže využiť drahé vysoko výkonné úložisko pre zálohovanie SQL alebo Sharepoint a lacnejšie úložiská s menšou výkonnosťou pre súbory, klientske dáta a virtuálne servery.

Resilient change tracking (RCT) – V systéme Windows Server 2016 Hyper-V majú virtuálne disky vstavané pružné sledovanie zmien v troch úrovniach: v pamäti a dva pri virtuálnom disku (*.mrt,*.rct). V prípade výpadku hostiteľa alebo migrácie VM je automaticky zachované sledovanie zmien a nie je potrebné vykonávať časovo náročné konzistencie replík ako sa to stávalo u starších systémov bez podpory RCT.

 


Prečítajte si tiež:

Ako bezpečnejšie nakupovať na internete ?


 

Shielded VM Backups – Windows Server 2016 chráni citlivé virtuálne servery pomocou technológie Schielded VMs (VHD / VHDX chránené TPM – Bitlockerom) proti kontrole, manipulácii a krádeži dát. DPM 2016 umožňuje zálohovanie a obnovu pri zachovaní nastaveného zabezpečenia. 

Hyper-V Storage Spaces Direct alebo SOFS cluster -  DPM 2016 umožňuje bezproblémovo zálohovať a obnovovať  Hyper-V VM nasadených na storage space direct alebo SOFS cluster. 

Inovácia na DPM 2016 bez nutnosti reštartu – DPM 2016 umožňuje in-place upgrade z DPM 2012 R2 CU 10 na DPM 2016. Po inovácii servera aj agentov na DPM 2016, bude zálohovanie funkčné aj naďalej bez nutnosti reštartu.

System center 2016 – Data Protection manager  je robustný podnikový /enterprise/  systém zálohovania a obnovy. Zálohuje hlavne produkty spoločnosti Microsoft  - SQL Server, Exchange, SharePoint, Hyper-V, VMM... DPM 2016 umožnuje zakladať dáta na disk respektíve na diskové pole, Microsoft Azure Cloud alebo na páskovu mechaniku respektíve páskove knižnice. Čo sa týka zálohovania určite by bola vhodná aj podpora VMWARE. Dúfajme, že bude dostupná v ďalšej verzií.

 


Prečítajte si tiež:

LYNX už vyše 20 rokov uplatňuje systém manažérstva kvality