Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

LYNX podporuje talenty na Lekárskej fakulte UPJŠ 2021

Dátum: 16.11.2021

Aj tento rok bola prostredníctvom nášho programu LYNX podporuje talenty ocenená študentka Lekárskej fakulty UPJŠ – Dana Lešová za jej úspešnú diplomovú prácu na tému - Skríning závažných ochorení na základe fluorescenčnej metabolomickej analýzy moču. Vedúcou jej záverečnej práce bola pani doc. Ing. Katarína Dubayová, PhD..

Teší nás, že môžeme byť súčasťou podpory ambicióznych budúcich lekárov, ktorí študujú na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a oceniť tak ich talent a úsilie. 

Ďakujeme pani Prorektorke pre vysokoškolské vzdelávanie prof. Ing. Márii Marekovej, CSc., ktorá zastrešuje našu spoluprácu. Srdečne blahoželáme ocenenej budúcej lekárke a prajeme veľa pracovných úspechov.