Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

LYNX partnerom medzinárodného kongresu ITAPA 2021

Dátum: 11.11.2021

Medzinárodný kongres ITAPA sa uskutočňuje dvakrát ročne už jubilejných 20 rokov a my sme radi, že naša spoločnosť je súčasťou tohto eventu už niekoľko rokov. ITAPA poskytuje priestor na diskusiu pre vysoko postavených predstaviteľov štátu, špičkových odborníkov ale aj širokú verejnosť. 

Tohtoročné podujatie sa konalo v hybridnej podobe, teda účastníci si mohli diskusie vypočuť online alebo navštíviť podujatie fyzicky. Kongres otvorila podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – pani Veronika Remišová. 

Spoločnosť LYNX reprezentoval expert z odboru kybernetickej bezpečnosti RNDr. Ján Kromel PhD.. Hovoril o kybernetickej bezpečnosti ako o „živom“, neustále sa vyvíjajúcom ekosystéme, ktorý reaguje na vonkajšie a vnútorné faktory ovplyvňujúce bezpečnosť aktív. Jeho prezentácia cielila na vybrané tézy a mýty threat huntingu a jeho postavenie v „globálnom procese“ proaktívnej ochrany aktív subjektu.

 

Ďakujeme Jánovi Kromelovi za odbornú prezentáciu a vďaka patrí aj organizátorom, ktorí opäť pripravili úspešný medzinárodný kongres.