Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Prečítajte si našu Výročnú správu za rok 2020

Dátum: 05.07.2021

Naša spoločnosť LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice bola v tridsiatom roku svojej existencie, tak ako celá naša spoločnosť, v celkom neobvyklej a zložitej situácii. Pôsobíme na trhu informačných technológií ako jedna z najdlhšie pôsobiacich spoločností na Slovensku s jasným profilom v oblasti poskytovania bezpečnostných, komunikačných a aplikačných riešení pre široké spektrum zákazníkov. Ale uplynulý rok bol pre nás výzvou nielen obchodnou a technologickou, ale aj ľudskou.

V roku 2020 sme sa museli vysporiadať so záväzkami voči našim zákazníkom a zároveň rešpektovať opatrenia k zamedzeniu šírenia nákazy. V tejto zložitej situácii a s využitím našich dlhoročných skúseností a vysokej odbornosti, sa nám podarilo splniť plány, ktoré sme si stanovili.

 

Prečítajte si našu Výročnú správu za rok 2020