Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

LYNX podporuje talenty na EkF TUKE 2021

Dátum: 24.06.2021

V rámci nášho programu LYNX podporuje talenty a našej dlhoročnej spolupráce s EkF sme udeľovali ocenenie za diplomovú prácu Obchodné väzby USA a Mexika študentke, teraz už úspešnej absolventke Ing. Simone Šimovičovej. Rovnako tak ocenenie získala aj pani Ing. Ľudmila Bartóková, PhD. a to cenu školiteľa.

 

 

Práca nás zaujala nielen svojou zaujímavou a aktuálnou témou, ale najmä prepracovanosťou praktickej časti. Tá bola zameraná na analýzu teritoriálnej a komoditnej štruktúry zahraničného obchodu Mexika aj USA, a navyše bola doplnená o modelovanie, kde bol využitý konkrétne gravitačný model zameraný na skúmanie determinantov zahraničného obchodu.

 

 

Z nášho pohľadu sa jednalo o kvalitne pripravenú prácu a neostáva nám nič iné ako aj touto cestou ešte raz zagratulovať Simone k jej úspešnej diplomovej práci a rovnako tak pani školiteľke za jej skvelý mentoring.