Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

M.Kollár pre Forbes: „Pandemickú situáciu sme ustáli aj z pohľadu našich výsledkov.“

Dátum: 13.06.2021

Pandemická situácia zasiahla skoro každý sektor, inak tomu nebolo ani v IT priemysle. Ten však zaznamenal vo všeobecnosti nižšie straty ako iné odvetvia. 

Rovnako pandemickú situáciu, dá sa povedať, že stabilne, zvládla aj naša spoločnosť. Aj napriek tomu, že sme zaznamenali pokles tržieb a zisku, tak ako skonštatoval pre mesačník Forbes Martin Kollár: „Vďaka enormnému úsiliu celého tímu sa však podarilo zastabilizovať spoločnosť na relatívnej dobrej pozícii v tržbách za rok 2020, pričom sme dokázali udržať spoločnosť v zložitom roku v zisku.“

„Dobre nastavené interné procesy prispeli k tomu, že pre firmu prechod na Home Office nebol zásadný problém a rovnako tak sme nemuseli pristúpiť k výrazným reštriktívnym opatreniam vo vzťahu k zamestnancom,“ dodáva riaditeľ pre vonkajšie vzťahy.