Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

LYNX partnerom Medzinárodného kongresu ITAPA 2019

Dátum: 13.11.2019

Naša spoločnosť podporila svojou účasťou a takisto partnerstvom významnú IT konferenciu vo verejnej správe ITAPA 2019. Tento kongres sa konal v dňoch 11. – 13.11.2019 v Bratislave, a aj tento ročník sa niesol v duchu aktuálnej problematiky zo sveta IT.  

Na tohtoročnej ITAPE sa diskutovalo o trendoch v rámci digitalizácie Slovenska a tieto trendy boli porovnávané so situáciou v zahraničí.  Na kongrese sa riešila otázka pripravenosti Európskej únie na kybernetické útoky, ako aj dopad týchto útokov. V rámci ITAPY viedli rečníci s poslucháčmi diskusiu na tému: Kde sú ľudia pre IT?

 

 

LYNX reprezentoval, náš kolega, IT Security Consultant našej spoločnosti - pán Ing. Ján Odzgan, ktorý rozprával na tému: Security Operation Center (SOC) – starosti bezpečnostného manažéra. Vo svojom vystúpení sa zameral na vybrané problémy, ktoré môžu vzniknúť pri budovaní a prevádzkovaní SOC, a takisto poukázal na možnosti ich riešenia.