Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX podporovateľom súťaže BeREADY AWARDS 2020

Dátum: 18.12.2020

Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní (SAIDE) vyhlásila víťazov súťaže BeREADY AWARDS 2020, ktorej sa ako člen poroty zúčastnil aj Výkonný riaditeľ našej spoločnosti pán Ing. Róbert Kollár. 

Súťaž sa uskutočnila v rámci 5-týždňového programu plného workshopov a odborných konzultácií, počas ktorých študentské tímy riešili zaujímavé zadania. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 24 slovenských technických stredných škôl, ktorých študenti pracovali na tvorbe projektu na špeciálnej digitálnej platforme.

Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal tím študentov zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Košice, ktorých riešenie zaujalo odbornú porotu najviac. Cieľom projektu bolo navrhnúť energeticky nezávislé mestečko v podmienkach Slovenska – bez priamych emisií s využitím inteligentných technológií.

Okrem iného mali študenti poskytnutý priestor a skvelú príležitosť spolupracovať na projektoch v digitálnom priestore, čo je dnes veľkým prínosom pri hľadaní zamestnania. Víťazom blahoželáme a ďakujeme asociácií SAIDE za organizáciu a bezproblémový priebeh celej súťaže.