Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX sa zúčastnil online podujatia Girl’s Day 2020

Dátum: 09.10.2020

Tohtoročné podujatie Girl´s Day sa v našej spoločnosti po prvýkrát uskutočnilo v online forme. Ide o udalosť, ktorá sa už sedem rokov koná pri príležitosti Celosvetového dňa žien v IT. Akciu každoročne zastrešuje občianske združenie Aj Ty v IT, ktorého poslaním je zvýšiť záujem dievčat v oblasti informačných technológií. 

Cieľom podujatia je otvoriť brány IT firiem a organizácií pre študentky vo veku od 15 do 19 rokov a umožniť im nazrieť do sveta informačných technológií.  Vízia organizátora Aj Ty v IT je, aby v budúcnosti študovalo na IT fakultách aspoň 30 % dievčat, a na IT pozíciách pracovalo aspoň 40 % žien.

Spoločnosť LYNX na online podujatí privítala 8 dievčat, ktoré si našli čas a mali chuť získavať nové vedomosti a informácie z prostredia IT. Účastníčkam sme priblížili IT sektor, a hovorili sme aj o uplatnení v tomto sektore na rozličných pozíciách. V druhej časti sa dievčatá oboznámili s oblasťou kybernetickej bezpečnosti, poučili sme ich o možnostiach ako si zabezpečiť svoje účty a rozprávali sme sa aj o opatrnosti v digitálnom svete.  

Ďakujeme organizátorom za celkovú prípravu podujatia a veríme, že si zúčastnené dievčatá odniesli nové poznatky, ktoré pre nich budú inšpiráciou v ich budúcom smerovaní.  

Tešíme sa na budúcu spoluprácu s Aj Ty v IT pri ďalších zaujímavých projektoch a spoločných aktivitách.