Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX partnerom podujatia Bezpečnosť nie je samozrejmosť 2020

Dátum: 07.02.2020

Spoločnosť LYNX sa zúčastnila, a zároveň svojim partnerstvom podporila zaujímavú bezpečnostnú konferenciu s názvom Bezpečnosť nie je samozrejmosť, ktorá sa konala v Bratislave pod záštitou Ministerstva vnútra SR. 

Podujatie bolo rozčlenené do troch panelových diskusií, v ktorých sa experti z rôznych oblastí rozprávali na témy vojenskej bezpečnosti, najnovších technológií či migračných hrozieb. Konferencia priniesla aj poznatky zo sveta kybernetických útokov na Slovensku a rečníci hľadali odpoveď na otázku, prečo počet hybridných útokov stále rastie. 

 

 

Na tomto podujatí reprezentoval našu spoločnosť pán RNDr. Ján Kromel PhD. - expert z nášho odboru kybernetickej bezpečnosti. V rámci panelovej diskusie na tému: Z frontov domov do Európy, hovoril spolu s ďalšími rečníkmi o situácií na blízkom východe, o neustálych bojoch a o fakte, že táto situácia sa môže každým dňom skomplikovať.

Experti počas diskusie riešili aj otázku migrantov a hrozbu, ktorú môžu predstavovať pri prechode cez územie Slovenska. Veľmi pekne ďakujeme našim zástupcom aj organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave kvalitného eventu.