Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX na konferencii BE READY FOR THE FUTURE

Dátum: 28.11.2019

Naša spoločnosť sa rozhodla svojou účasťou podporiť konferenciu BE READY FOR THE FUTURE, ktorá sa uskutočnila 28. novembra 2019 pod záštitou Technickej univerzity v Košiciach. 

Táto konferencia bola určená pre 400 najlepších študentov stredných škôl východného Slovenska. Jej víziou je každoročne pomôcť tisíckam stredoškolákov pripraviť sa na trh práce a inšpirovať ich k tomu, aby už počas štúdia robili také rozhodnutia, ktoré im pomôžu v budúcnosti. 

Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých je vysoké riziko dopadu automatizácie na pracovný trh. Cieľom tohto podujatia je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch na trhu, poukázať na rýchlo sa meniace prostredie, a pomôcť im tak pri výbere zamerania, vďaka ktorému budú v budúcnosti úspešní. 

Spoločnosť LYNX reprezentoval pán Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy – Ing. Martin Kollár. Ďakujeme za pozvanie na konferenciu BE READY FOR THE FUTURE a veríme, že sme stredoškolákom pomohli pri výbere ich budúcej kariéry.