Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX partnerom Medzinárodného kongresu ITAPA 2019

Dátum: 13.11.2019

Naša spoločnosť podporila svojou účasťou a takisto partnerstvom významnú IT konferenciu vo verejnej správe ITAPA 2019. Tento kongres sa konal v dňoch 11. – 13.11.2019 v Bratislave, a aj tento ročník sa niesol v duchu aktuálnej problematiky zo sveta IT.  

Na tohtoročnej ITAPE sa diskutovalo o trendoch v rámci digitalizácie Slovenska a tieto trendy boli porovnávané so situáciou v zahraničí.  Na kongrese sa riešila otázka pripravenosti Európskej únie na kybernetické útoky, ako aj dopad týchto útokov. V rámci ITAPY viedli rečníci s poslucháčmi diskusiu na tému: Kde sú ľudia pre IT?

 

 

LYNX reprezentoval, náš kolega, IT Security Consultant našej spoločnosti - pán Ing. Ján Odzgan, ktorý rozprával na tému: Security Operation Center (SOC) – starosti bezpečnostného manažéra. Vo svojom vystúpení sa zameral na vybrané problémy, ktoré môžu vzniknúť pri budovaní a prevádzkovaní SOC, a takisto poukázal na možnosti ich riešenia.