Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Prednášali sme na Gymnáziu Poštová 9 pre Aj ty v IT 2019

Dátum: 23.10.2019

Dňa 22.10.2019 sa uskutočnil na Gymnáziu Poštová workshop na tému: Bezpečnosť na internete a sociálnych sieťach. Táto prednáška bola určená pre študentky 3. a 4. ročníka a jej realizácia prebehla v rámci nášho partnerstva s organizáciou Aj ty v IT a Gymnáziom Poštová 9. 

Našu spoločnosť reprezentoval Bezpečnostný špecialista našej spoločnosti - pán Ing. Pavol Jaco z Odboru Kybernetickej bezpečnosti a takisto Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy – Ing. Martin Kollár.  

Diskusia sa niesla v duchu bezpečnosti na sociálnych sieťach a takisto sa hovorilo o zabezpečení si svojho konta pred hackerskými hrozbami. Reprezentanti našej spoločnosti spomenuli základné parametre pri vytváraní kvalitného a bezpečného hesla, možnosti zabezpečenia účtov a ďalšie zaujímavé a užitočné rady v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Študentky takisto upozornili na potrebu chrániť sa pred možným zneužitím osobných údajov a vysvetlili im riziká nepremysleného zverejňovania citlivých informácií na sociálnych sieťach.    

Sme radi, že sme našimi postrehmi mohli ozvláštniť vyučovací proces a veríme, že sa diskusia študentkám páčila. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.