Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX na diskusii Café Európa 2019

Dátum: 12.04.2019

Bezpečnostný architekt našej spoločnosti pán Marek Kľoc  sa 9. apríla zúčastnil na zaujímavej diskusii s v rámci cyklu Café Európa. Podujatie sa sústredilo na aktuálnu problematiku a názov diskusie znel: „Je Slovensko v online priestore v bezpečí?“. Počas rozhovorov sa riešili otázky kybernetickej bezpečnosti v našej krajine. Diskutovalo sa aj o pripravenosti Slovenska na prípadné hackerské útoky.

Naša spoločnosť bola jednou z troch inštitúcií, ktorých zástupcovia sa  zúčastnili diskusie. Spolu so zástupcom z Odboru kybernetickej a informačnej bezpečnosti Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a takisto zástupcom Katedry bezpečnostných štúdií, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB náš expert diskutoval o kybernetických útokoch a o maximálnej eliminácií ich dosahov.

 

 

Vyše hodinová diskusia sa venovala potrebe ochrany dát v štátnom sektore a bezpečnosti zamestnancov ale aj verejnosti Slovenska. Reprezentant našej spoločnosti mal k dispozícií široký priestor pre vyjadrenie sa k téme bezpečnosti na internete z technickej ale aj zo sociálnej stránky.

Každodenné zmeny a rozvoj informačných systémov a technológií prispievajú takisto k zmene bezpečnostného prostredia. Preto sa diskusia venovala aj súčasným kybernetickým útokom spájaným s verejným sektorom Slovenskej republiky. Náš zástupca sa vyjadril aj k potrebe vzdelávania občanov v tejto oblasti a investíciách do tohto vzdelávania.